You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Serwis komputerowy naprawa komputerów

Blog firmowy www.ssk.szczecin.pl • Strony poświęcone tematyce serwisu komputerowego, napraw laptopów oraz usług IT dla firm


  Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fotomare/www/komputerowyserwis/blog/core/security.php on line 204

  Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fotomare/www/komputerowyserwis/blog/core/security.php on line 236

  Problem z wyszukiwarką w Windows 10
  Nie działa Ci wyszukiwarka po aktualizacji Windows 10. Spokojnie, spróbuj szybko i samodzielnie naprawić swój problem.
  1. Uruchom power shell w uprawnieniami administracyjnymi.
  2. Wklej następujący kod
  # Copyright © 2019, Microsoft Corporation. All rights reserved.

  function T-R
  {

  Param(
  $n
  )

  $o = Get-Item -LiteralPath $n -ErrorAction SilentlyContinue
  return ($o -ne $null)
  }

  function R-R
  {

  Param(
  $l
  )

  $m = T-R $l
  if ($m) {
  Remove-Item -Path $l -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
  }
  }

  function S-D {
  R-R "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Cortana\Testability"
  R-R "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Search\Testability"
  }

  function K-P {

  Param(
  $g
  )

  $h = Get-Process $g -ErrorAction SilentlyContinue

  $i = $(get-date).AddSeconds(2)
  $k = $(get-date)

  while ((($i - $k) -gt 0) -and $h) {
  $k = $(get-date)

  $h = Get-Process $g -ErrorAction SilentlyContinue
  if ($h) {
  $h.CloseMainWindow() | Out-Null
  Stop-Process -Id $h.Id -Force
  }

  $h = Get-Process $g -ErrorAction SilentlyContinue
  }
  }

  function D-FF {

  Param(
  ] $e
  )

  foreach ($f in $e) {
  if (Test-Path -Path $f) {
  Remove-Item -Recurse -Force $f -ErrorAction SilentlyContinue
  }
  }
  }

  function D-W {

  $d = @("$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Cortana_8wekyb3d8bbwe\AC\AppCache",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Cortana_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Cortana_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCookies",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Cortana_8wekyb3d8bbwe\AC\INetHistory",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\AC\AppCache",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\AC\INetCache",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\AC\INetCookies",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\AC\INetHistory",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Search_8wekyb3d8bbwe\AC\AppCache",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Search_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Search_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCookies",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Search_8wekyb3d8bbwe\AC\INetHistory",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\AC\AppCache",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\AC\INetCache",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\AC\INetCookies",
  "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\AC\INetHistory")

  D-FF $d
  }

  function R-L {

  Param(
  $c
  )

  K-P $c 2>&1 | out-null
  D-W # 2>&1 | out-null
  K-P $c 2>&1 | out-null

  Start-Sleep -s 5
  }

  function D-E {
  Write-Host "Press any key to continue..."
  $Host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyUp") > $null
  }

  Write-Output "Verifying that the script is running elevated"
  if (-Not ( ::GetCurrent()).IsInRole( 'Administrator')) {
  if ((Get-CimInstance -Class Win32_OperatingSystem | Select-Object -ExpandProperty BuildNumber) -ge 6000) {
  $Cx = "-File `"" + $MyInvocation.MyCommand.Path + "`" " + $MyInvocation.UnboundArguments
  Start-Process -FilePath PowerShell.exe -Verb Runas -ArgumentList "-noexit",$Cx
  Exit
  }
  }

  $a = "searchui"
  $b = "$Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy"
  if (Test-Path -Path $b) {
  $a = "searchapp"
  }


  Write-Output "Resetting Windows Search Box"
  S-D 2>&1 | out-null
  R-L $a

  Write-Output "Done..."
  D-E

  3. Przetestuj wyszukiwarkę
  Count of comments: 0
  Posted on 05 Feb 2020 by ssk
  Powered by CuteNews