You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

794 226 336

Największym kapitałem każdej organizacji są ludzie. Nasza firma kładzie daleko idący nacisk na przyjazną atmosferę i indywidualne podejście do Klienta.

Jak zamówić komputer?To bardzo proste. Masz do wyboru dwa sposoby:
1) osobiście zapraszam do serwisu, adres w zakładce KONTAKT
2) zdalnie, zadzwoń lub wypełnij formularz na stronie.
Stosuj się do poniżej instrukcji, a sprzęt otrzymasz szybko i bezproblemowo.
Napisz proszę:
- swoje dane osobowe
- do czego potrzebujesz komputer, jakie programy, jakie gry lub wymień konkretne podzespoły które chcesz mieć w zestawie
- i najważniejsza informacja jakim budżetem dysponujesz

Potrzebujesz komputer do zadań specjalnych? A może szukasz laptopa, który będzie wydajny i na lata? Jeśli na któreś z pytań Twoja odpowiedź to "TAK", to dobrze, że tu jeszcze jesteś :)

Zamów komputer!Zapewniamy:

  • gwarancję 2-5 lat na zestawy komputerowe

  • gwarancję 2-3 lat na laptopy

  • faktura VATWarunki gwarancji:


Firma SSK gwarantuje sprawne działanie sprzętu zakupionego przez Państwa. Produkty oferowane posiadają gwarancję producenta lub gwarancję sprzedawcy.

Po wykryciu usterki Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego przekazania sprzętu do serwisu, dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować jego dodatkowe uszkodzenia!

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane w możliwie krótkim terminie. Ustalenie usterki następuje w czasie niezbędnym do przeprowadzenia pełnej diagnostyki sprzętu. Przeważnie naprawa trwa około 14 dni, w przypadku konieczności wysyłki uszkodzonego sprzętu do producenta, czas naprawy może przedłużyć się do 30 dni roboczych.

Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt na własny koszt do serwisu przy ul. Bukszpanowa 3 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00 lub wysłać na własny koszt po wcześniejszym powiadomieniu SSK o zaistniałym problemie. Przesyłka powinna zawierać dane kontaktowe nadawcy wraz z nr telefonu i adresem e-mail. W przypadku ich braku, przedłuży to proces reklamacyjny.

Naprawiony sprzęt można odebrać osobiście lub zostanie wysłany na koszt SSK do Klienta.

W większości przypadków można reklamować wadliwe podzespoły bezpośrednio w serwisie producenta, co znacznie skraca czas usunięcia usterki.

Warunkiem uznania reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu. Warunkiem gwarancji jest brak uszkodzeń mechanicznych reklamowanego produktu. Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu w oryginalnym opakowaniu jeśli takowe otrzymał Kupujący w momencie jego zakupu.

W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt (w szczególności monitory, laptopy. drukarki, skanery) SSK nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Sprzęt powinien być dostarczony kompletny. Kupujący zobowiązany jest dołączyć opis stwierdzonej wady (opis objawów).

Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia wady nie objętej gwarancją również pod nieobecność Kupującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. SSK jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego na piśmie lub mailowo o odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego.

SSK po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dokonuje naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad.

Gwarancją nie są objęte wady, które zostały spowodowane: urazami mechanicznymi, zwarciem instalacji elektrycznej, szkodliwym promieniowaniem, nieprawidłowym użytkowaniem, nieprawidłową konserwacją, nieprawidłowym transportem, nieprawidłowym przechowywaniem, nieprawidłową eksploatacja sprzętu w warunkach niekorzystnych np. duża wilgotność, duże zapylenie, nieprawidłowym użytkowaniem produktu łącznie z innymi urządzeniami, które nie są zalecane przez producenta, nieprawidłowym zainstalowaniem lub używaniem wadliwego programu komputerowego, zalaniem sprzętu oraz wady wynikające z oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych.

W razie stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zakrycia, zerwania (stickera, naklejka zabezpieczająca, numerów seryjnych na poszczególnych podzespołach) następuje całkowita utrata uprawnień gwarancyjnych.

SSK nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania poza systemem operacyjnym, dołączonego do zakupionego zestawu komputerowego.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (nie stwierdzenia usterki), pobrana zostanie opłata za diagnostykę (+ ew. transport).

Po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy/usługi lub jej odmowy wykonania, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczana opłata w wysokości 10,00zł netto (12,30zł brutto) za każdy dzień przechowywania poszczególnego fizycznie – przedmiotu. Opłata taka jest naliczana przez kolejne 3 miesiące. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz SSK opłaty w wysokości naliczonej. Nieodebranie sprzętu przez Klienta, przez okres 3 miesięcy od dnia zawiadomienia, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne SSK. Wysłanie zawiadomienia o zakończeniu naprawy/usługi lub jej odmowy wykonania, na adres email wskazany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu, ewentualnie wskazany w późniejszym terminie przed zakończeniem naprawy/usługi lub jej odmowy, uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.

Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego produktu jest rewers (oryginalny formularz przyjęcia). W przypadku zgubienia rewersu jest możliwość odbioru towaru z serwisu po okazaniu dowodu tożsamości zgodnego z danymi na rewersie.